ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ޙައްޤުވަނީ ވަކި މުއްދަތަކު ވަޒީފާގައި ހުރުމުންތޯ؟

ނޫން، ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ވަޒީފާގެ މުއްދަތަށް ބެލުމެއް ނުވޭ.