އަހަރީ ޗުއްޓީ ހައްޤުވަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުން ތޯ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ފުރަތަމަ އަހަރުތޯ؟

އަހަރީ ޗުއްޓީ ހައްޤުވާނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުންނެވެ.